اوقات شرعی
 
     
   • ضوابط حاکم بر گزینش

     علاوه بر لزوم احراز شرایط اولیه استخدام شامل صلاحیتهای علمی( آزمون )، صلاحیتهای تخصصی ( کمیته تخصصی ) و توانایی‌های جسمی و روانی ( مرکز بهداشت) و عدم سوابق سوء کیفری ( تشخیص هویت ) که توسط سازمان مشخص می‌گردد، متقاضیان می‌بایست حائز ضوابط گزینش ( عمومی، انتخاب اصلح ) نیز باشند.

    الف- ضـــوابـــط عـــمــومـــی:
    حـــداقــل ضـوابـطـی است که فرد متقاضی جهت استخدام می‌بایست حائز آن باشد. مصادیق ضوابط عمومی عبارتند از:
    1 - اعتـــقـاد به دیـن مبـیـن اســلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی
    2 - التزام عملی به احکام اسلام ( عمل به واجبات و اجتناب از محرمات )
    3 - اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی
    4 - عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق
    5 - عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی و گروهکی ( مگر توبه ایشان احراز شود )
    6- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر
    7- عدم اعتیاد به مواد مخدر
     
    ب- ضوابط انتخاب اصلح:
     ضوابطی است که در موارد محدودیت ظرفیت ( پذیرش ) و کثرت تقاضا، همچنین استخدام در مشاغل حساس ( مانند مشاغل آموزشی، امنیتی و (… و موارد خاص ( مانند اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور و (… بعنوان اولویت اعمال می‌گردد. از جمله مصادیق آن ایثارگری ( حضور داوطلبانه در جبه‌های حق علیه باطل، جانباز، آزاده، خانواده های شهداء،اسراء و مفقودین) شرکت در فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و عبادی، پوشش چادر برای خواهران، خدمت در مناطق محروم و … را می‌توان نام برد.
    تعداد بازدید :291
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: