شنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۰۸ ۱۸۳۴
طبقه بندی: اخبار گزینش
چچ
 تقدیر معاون وزیر کشور و همچنین دبیرکل دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش وزارت کشور

به واسطه اقدامات مطلوب مدیریت هسته گزینش شهرداری مشهد صورت گرفت؛

تقدیر معاون وزیر کشور و همچنین دبیرکل دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش وزارت کشور

جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور و همچنین محمود دهقانی زاده مدیرکل دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش وزارت کشور از حسین حسامی مدیر هسته گزینش شهرداری مشهد مقدس تقدیر به عمل آوردند.

 به واسطه اقدامات مدیریت هسته گزینش شهرداری مشهد مقدس در زمینه بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و همزمان با سالروز صدور فرمان تاریخی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در امر گزینش از مدیر این هسته تقدیر صورت پذیرفت؛

جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور و همچنین محمود دهقانی زاده مدیرکل دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش وزارت کشور از حسین حسامی مدیر هسته گزینش شهرداری مشهد مقدس تقدیر به عمل آوردند.