شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۲۹ ۲۷۱
طبقه بندی: اخبار گزینش
چچ
معرفی هسته گزینش برتر کشور

از سوی نهاد ریاست جمهوری صورت گرفت؛

معرفی هسته گزینش برتر کشور

هسته گزینش شهرداری مشهد به عنوان گزینش برتر کشور انتخاب شد.

طی مراسمی در محل نهاد ریاست جمهوری، هسته گزینش شهرداری مشهد الرضا علیه السلام به عنوان هسته گزینش برتر کشور انتخاب شده و مورد تقدیر قرار گرفت.

در این مراسم که با حضور دبیر هیأت عالی گزینش ، رییس مرکز حراست نهاد ریاست جمهوری، جمعی از مدیران ارشد نهاد و برخی از کارگزاران گزینش کشور از وزارتخانه ها برگزار گردید، هسته گزینش شهرداری مشهد الرضا علیه السلام به عنوان هسته گزینش برتر هیأت مرکزی وزارت کشور مورد تقدیر قرار گرفت.

طبق ارزیابی های مستمر بازرسان هیأت مرکزی و هیأت عالی کشور بر اساس پایش شاخص های کیفی و کمی در فرآیند های تخصصی گزینش، هسته گزینش شهرداری مشهد به عنوان هسته برتر انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.