دوشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۹ ۱۴:۴۱ ۱۵۵
طبقه بندی: اخبار گزینش
چچ
هفتمین جلسه کار گروه هم اندیشی محققان هسته گزینش شهرداری مشهد مقدس

به همت اداره تحقیق و بررسی صورت گرفت؛

هفتمین جلسه کار گروه هم اندیشی محققان هسته گزینش شهرداری مشهد مقدس

هفتمین جلسه کار گروه هم اندیشی محققان هسته گزینش شهرداری مشهد مقدس در محل دفتر مدیریت هسته برگزار شد.

چنارانی رئیس اداره تحقیق و بررسی ضمن خوش آمد گویی و تشکر از همکاران محقق که به موقع پرونده های آتش نشانی را تحویل داده اند ، آسیب شناسی کمی وکیفی پرونده ها را مطرح و مطالبی را جهت هرچه بهتر شدن کیفیت تحقیق عنوان کردند.

چنارانی اظهار داشت: با توجه به اینکه پرونده آتش نشانی با شرایط انتخاب اصلح انجام شد مواردی از محور های تحقیق قابل تامل است که می تواند در امتیاز گرفتن یا رد شدن داوطلب بسیار اثر گذار باشد. علت در نظر گرفتن امتیاز برای برخی محور های خاص از سوی سیاست گذاران گزینش، کمک به داوطلبی است که شرایط احراز گزینش را داشته اما ممکن است در برخی از محورها با توجه به شرایط کاری که دارد، نتواند حضور پیدا کند.

در ادامه جلسه کارشناسان اداره تحقیق و بررسی تجربیات و نظرات خود را در این خصوص بیان نمودند.

هدف از برگزاری این جلسه، تبادل اطلاعات و تجربیات پیشکسوتان گزینش و آسیب شناسی کمی وکیفی پرونده ها انجام شده بود.

لازم به ذکر است هفتمین جلسه کار گروه هم اندیشی محققان در 21 مهر ماه سال جاری در دفتر مدیریت هسته گزینش شهرداری مشهد گردید.